کاردستی با کاغذ

کاردستی با کاغذ
شرح واژه:
کاردستی با کاغذ رنگی ماساژور پا دستگاهی است برای ماساژ دادن پا در راستای ایجاد احساس آرامش و زدودن خستگی، درد، تو و همچنین ابی انرژی در پاها است به خصوص این وسیله برای زنان باردار که دچار تو در پاها می شوند بسیار عالی است به طور یقین پاهای ما پس از یک روز پر تلاش دچار خستگی و درد می شود و لازمه آن برخورداری از یک دستگاه ماساژور پا است بسیاری کاردستی با کاغذ از ما قبل از خرید ماساژور پا نمی دانیم که یک ماساژور پا چه ویژ گی...